Success

Notes

Error

 
 
 
 

Web & Programming

.NET
Strength: 9.0 / 10
ADO.NET
Strength: 8.0 / 10
AJAX
Strength: 6.0 / 10
ASP
Strength: 8.0 / 10
ASP.NET
Strength: 9.0 / 10
C
Strength: 9.0 / 10
C#
Strength: 10.0 / 10
C++
Strength: 7.0 / 10
CakePHP
Strength: 9.0 / 10
CodeIgniter
Strength: 6.0 / 10
CSS
Strength: 9.0 / 10
Data Integration
Strength: 5.0 / 10
Data Modeling
Strength: 6.0 / 10
Data Structures
Strength: 9.0 / 10
DHTML
Strength: 9.0 / 10
Drupal
Strength: 9.0 / 10
ERP
Strength: 6.0 / 10
Firmware
Strength: 8.0 / 10
Flash
Strength: 8.0 / 10
Adwords Script
Strength: 8.0 / 10
Android
Strength: 9.0 / 10
HTML
Strength: 10.0 / 10
HTML5
Strength: 10.0 / 10
J2EE
Strength: 5.0 / 10
Java
Strength: 8.0 / 10
Javascript
Strength: 8.0 / 10
JDBC
Strength: 9.0 / 10
Joomla
Strength: 9.0 / 10
jQuery
Strength: 7.0 / 10
JSP
Strength: 5.0 / 10
LAMP
Strength: 8.0 / 10
Linux
Strength: 6.0 / 10
MySQL
Strength: 10.0 / 10
OOPS
Strength: 9.0 / 10
PHP
Strength: 8.0 / 10
Research and Development
Strength: 9.0 / 10
Reverse Engineering
Strength: 8.0 / 10
SOAP
Strength: 9.0 / 10
Social Networking
Strength: 9.0 / 10
Software Testing
Strength: 9.0 / 10
SQL
Strength: 9.0 / 10
Visual Basic
Strength: 9.0 / 10
Web Mobile
Strength: 9.0 / 10
Windows
Strength: 10.0 / 10
WordPress
Strength: 10.0 / 10
XHTML
Strength: 10.0 / 10
XML
Strength: 10.0 / 10

Sales and Marketing

Advertising
Strength: 8.0 / 10
Branding
Strength: 8.0 / 10
Email Marketing
Strength: 9.0 / 10
Google AdSense
Strength: 9.0 / 10
Google AdWords
Strength: 9.0 / 10
Google Analytics
Strength: 10.0 / 10
Internet Marketing
Strength: 9.0 / 10
Public Speaking
Strength: 10.0 / 10
SEO
Strength: 9.0 / 10
SEO
Strength: 8.0 / 10
SEO articles
Strength: 8.0 / 10
Social Media Marketing
Strength: 8.0 / 10

Writing

Academic Writing
Strength: 8.0 / 10
Article Writing
Strength: 9.0 / 10
Content Writing
Strength: 10.0 / 10
Proposal Writing
Strength: 8.0 / 10
Report Writing
Strength: 9.0 / 10
Script Writing
Strength: 10.0 / 10
Web Content
Strength: 10.0 / 10

Design & Media

Camera Tracking
Strength: 7.0 / 10
Cover Design
Strength: 8.0 / 10
Graphic Design
Strength: 9.0 / 10
Logo Design
Strength: 9.0 / 10
Product design
Strength: 9.0 / 10
Web Design
Strength: 10.0 / 10

Business Services

Data Entry
Strength: 9.0 / 10
Email Handling
Strength: 8.0 / 10
Innovation management
Strength: 8.0 / 10
Project Management
Strength: 8.0 / 10
Research / Market-Research
Strength: 8.0 / 10

Industry

Web Services E-commerce Engineering Mobile Apps Startups